Notícies

  • La Síndica recomana a l’IMET que investigui la possible existència de pràctiques fraudulentes en el cobrament de les tarifes de taxis adaptats
    El Reglament metropolità del taxi, en l’article 53.3, qualifica d’infracció greu l’incompliment del règim tarifari i, en especial, aplicar suplements no autoritzats.

    nota de premsa