Notícies

  • La Síndica de Barcelona resol dues queixes ciutadanes relacionades amb el padró municipal
    La defensora de la ciutadania barcelonina ha lamentat, en els dos casos, el temps transcorregut des que va sol·licitar informació municipal amb relació a aquest assumpte, i creu necessari recordar a l’òrgan municipal gestor l’obligació de col·laborar amb aquesta instància supervisora.

    nota de premsa