Notícies

  • Vilà denuncia l'incompliment del mínim legal del 5% de taxis adaptats
    L’article 8 del Reial Decret 1544/2007 estableix que els Ajuntaments han d’adoptar mesures per garantir, com a mínim, un 5% de taxis adaptats, i a Barcelona no arriba a l'1%.

    nota de premsa