Notícies

  • Juliol de 2019
  • LA SÍNDICA VILÀ SUBRATLLA UNA MANCA D’ELEMENTS OBJECTIUS EN L’EXCLUSIVITAT D’ÚS DEL CASAL DE BARRI DE CAN RECTORET PER PART D’UNA ÚNICA ASSOCIACIÓ VEÏNAL

    nota de premsa

  • ÉS OBLIGATORI QUE ELS ÒRGANS MUNICIPALS FACILITIN LA DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA PER LA CIUTADANIA O RESOLGUIN MOTIVADAMENT LA DENEGACIÓ D’ACCÉS A LA MATEIXA

    nota de premsa

  • LA SÍNDICA DE BARCELONA ADVERTEIX DE LA NECESSITAT D’INFORMAR ADEQUADAMENT DELS FUTURS TALLS DE LES LÍNIES 2 I 5 DEL METRO

    nota de premsa