Notícies

 • Novembre de 2013
 • REBUDA UNA QUEIXA COL·LECTIVA DE 13 FLORISTES DE LA RAMBLA

  nota de premsa

 • VILÀ PROPOSA QUE LES DESPESES DE NETEJA I SEGURETAT PER ACTES INCÍVICS A L'EXTERIOR DELS LOCALS D'OCI NOCTURN REPERCUTEIXIN EN ELS NEGOCIS QUE CAUSEN LES MOLÈSTIES

  nota de premsa

 • LES SANCIONS PER EMBRUTAR LA VIA PÚBLICA S'HAN DE BASAR EN FETS CONSTATATS I NO EN INDICIS

  nota de premsa

 • LA SÍNDICA DÓNA LA RAÓ A UN CIUTADÀ DE GRÀCIA QUE VA HAVER DE CANVIAR DE CASA PEL SOROLL QUE CAUSAVEN UNES ESCALES MECÀNIQUES

  nota de premsa

 • LES CARES DE LA POBRESA

  nota de premsa

 • LA SÍNDICA INSTA L'AJUNTAMENT A COMPENSAR UNS VEÏNS EXPROPIATS DE TORRE BARÓ PELS PERJUDICIS CAUSATS EN EL SEU REALLOTJAMENT FORÇÓS AL CARRER DE MARTORELLES

  nota de premsa