Notícies

  • Febrer de 2015
  • NO INCORPORAR LA SENYALITZACIÓ PLANTEJADA PELS COL·LECTIUS D'INVIDENTS EN LA REFORMA DEL PASSEIG DE GRÀCIA, CONTRARI AL PRINCIPI DE NO-DISCRIMINACIÓ DELS DISCAPACITATS

    nota de premsa

  • LA SÍNDICA DEMANA GARANTIR UN HABITATGE DIGNE I ESTABLE A TOTS ELS NENS DE BARCELONA I POTENCIAR LES POLÍTIQUES SOCIALS PER A LA INFÀNCIA

    nota de premsa

  • VILÀ PLANTEJA DOTAR LA SINDICATURA DE BARCELONA D'UN NOU REGLAMENT I D'UN PRESSUPOST PROPI PER SER MÉS EFICAÇ

    nota de premsa