Notícies

  • Gener de 2017
  • LA SÍNDICA PROPOSA ESTABLIR UNA LIMITACIÓ HORÀRIA DE LES ZONES D'ESBARJO DE GOSSOS PER GARANTIR EL DESCANS VEÏNAL

    nota de premsa

  • VILÀ PRESENTARÀ L'INFORME ANUAL DE QUEIXES DE 2016 DAVANT DEL CONSELL PLENARI EL 24 DE FEBRER

    nota de premsa

  • LA SÍNDICA INSTA L'AJUNTAMENT A DUR A TERME CAMPANYES DE SEGURETAT VIÀRIA PER REDUIR L'ACCIDENTALITAT A BARCELONA

    nota de premsa