Notícies

 • Març de 2017
 • LA SÍNDICA CONSIDERA DISCRIMINATÒRIA I VERGONYOSA LA CAMPANYA D'HAZTE OÍR CONTRA LES PERSONES TRANSSEXUALS

  nota de premsa

 • LA SÍNDICA PARTICIPARÀ EN UN ACTE AL COL·LEGI DE PERIODISTES AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

  nota de premsa

 • L'AJUNTAMENT HA DE VETLLAR PERQUÈ EN LES CONVOCATÒRIES D'AUDIÈNCIES PÚBLIQUES DE PRESSUPOSTOS ES GARANTEIXIN ELS TERMINIS I CONDICIONS PREVISTES A LES NORMES DE PARTICIPACIÓ

  nota de premsa

 • ASSUMPCIÓ VILÀ: L’ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA NO ÉS EFICAÇ PER PROMOURE EL CIVISME I CASTIGA INDEGUDAMENT ELS COL•LECTIUS VULNERABLES

  nota de premsa

 • ACCEPTADA LA PROPOSTA DE LA SÍNDICA DE COMBINAR L'AMPLIACIO DE L'ESCOLA LA MAR BELLA AMB L'ENGRANDIMENT DE LA PLAÇA DE SANT BERNAT CALBÓ COM A ESPAI VEÏNAL

  nota de premsa

 • LA SÍNDICA PREGUNTA L'AJUNTAMENT PER LA URGÈNCIA DE TANCAR LA PRESÓ MODEL SENSE DISPOSAR D'UN CENTRE ALTERNATIU A LA CIUTAT

  nota de premsa

 • RESTRINGIR L'ÚS D'ESTACIONAMENT DE LES ZONES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA NOMÉS A QUI DISPOSI DE MÒBIL VULNERA EL PRINCIPI D'IGUALTAT AL QUAL HA D'AJUSTAR-SE L'ADMINISTRACIÓ

  nota de premsa

 • LA SÍNDICA CELEBRA LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA DE SERVEIS FUNERARIS PER GARANTIR UNA COMPETÈNCIA REAL I REDUIR ELS PREUS, TAL COM VA RECOMANAR

  nota de premsa

 • LA SÍNDICA DE BARCELONA REP UNA QUEIXA CONTRA LA CONSTRUCCIÓ DEL HOSTEL DE LA VILA OLÍMPICA

  nota de premsa