Notícies

 • Juliol de 2017
 • L'ACTUACIÓ MUNICIPAL SOBRE EL HOSTEL DE LA VILA OLÍMPICA ÉS CORRECTA I S'AJUSTA A DRET

  nota de premsa

 • LA SÍNDICA FA UNA CRIDA A LA RESPONSABILITAT I DEMANA UNA SOLUCIÓ URGENT A LA VAGA DE METRO

  nota de premsa

 • LA SÍNDICA DEMANA L'AJUNTAMENT QUE ABANS DE SANCIONAR AL PROPIETARI D'UN HABITATGE EXPLOTAT COM A PIS TURÍSTIC IL·LEGAL S'ASSEGURI DE QUI REALITZA L'ACTIVITAT

  nota de premsa

 • MARIA ASSUMPCIÓ VILÀ: NO FACILITAR LA INFORMACIÓ SOL·LICITADA POT INTERPRETAR-SE COM UNA MANCA DE COL·LABORACIÓ A LA TASCA DE SUPERVISIÓ DE LA SINDICATURA I UNA MANCA DE TRANSPARÈNCIA

  nota de premsa