Notícies

  • Maig de 2019
  • VILÀ RECOMANA AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA QUE ENDEGUI MESURES CAUTELARS PER A LA TUTELA EFECTIVA DEL VEÏNAT D’UNA FINCA DEL CARRER SANT PAU

    nota de premsa

  • LA SÍNDICA RECORDA LA RECOMANACIÓ DE L’ANY 2016 DE REVISAR LES LLICÈNCIES D’INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIÓ DESPRÉS QUE EL TSJC HAGI INSTAT A L’AJUNTAMENT A EXPEDIENTAR LES FINQUES AMB INSTAL·LACIONS IL·LEGALS

    nota de premsa

  • LA UBICACIÓ D’UNS CONTENIDORS EN EL CARRER GARIGILIANO, MOTIU DE QUEIXA A LA SÍNDICA DE GREUGES DE BARCELONA

    nota de premsa