Notícies

  • La Síndica recorda que cal comprovar que s'acompleixen les condicions d'autorització d'un esdeveniment a la via pública, amb l'objectiu d'evitar possibles molèsties acústiques que en derivin
    No és intenció de la Síndica de Greuges retallar o reprimir les manifestacions lúdiques a l’espai públic, sinó que es facin complir les condicions acordades pels poders públics representants de la ciutadania.

    nota de premsa