Notícies

  • La Síndica estima una queixa ciutadana que planteja una reclamació de responsabilitat patrimonial a l’Ajuntament
    Malgrat presentar al·legacions i aportar proves de la situació d’arrendament, va rebre una notificació d’incoació d’expedient sancionador, amb un avís de sanció d’entre 60.000 i 600.000 €.

    nota de premsa