Notícies

  • Desembre de 2005
  • NOTA DE PREMSA SOBRE L'“ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR I GARANTIR LA CONVIVÈNCIA A LA CIUTAT DE BARCELONA”

    nota de premsa