Notícies

 • Juliol de 2020
 • DUES NOVES ACTUACIONS D’OFICI EN MATÈRIA D’HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL I DE MAL ÚS VEÏNAL DE L’URBANISME DE L’ESPAI PÚBLIC

  nota de premsa

 • LA SÍNDICA RECORDA QUE CAL GARANTIR QUE LA CIUTADANIA PUGUI FER ELS TRÀMITS DISPONIBLES A TRAVÉS DEL SERVEI TELEFÒNIC DEL 010

  nota de premsa

 • VILÀ TRASLLADA AL DEFENSOR DEL PUEBLO LA POSSIBILITAT D’UNA MODIFICACIÓ LEGISLATIVA QUE PERMETI REBRE LES AJUDES ECONÒMIQUES RELACIONADES AMB LA COVID-19

  nota de premsa

 • LA SÍNDICA MOSTRA LA SEVA INQUIETUD DAVANT LA MANCA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL SOBRE EL FONS D’URGÈNCIA SOCIAL PER A FAMÍLIES AMB MENORS DE 16 ANYS D’ENGUANY

  nota de premsa

 • LA SÍNDICA RECLAMA UNA SOLUCIÓ URGENT PER UNA FINCA DE NOU BARRIS QUE DEMANA LA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR

  nota de premsa