Com es presenta una queixa?

La queixa es pot presentar personalment, per fax o bé per correu electrònic.

Personalment

La queixa es presenta a l'oficina de la Síndica de Greuges de Barcelona en un escrit signat, en què han de constar les dades d'identificació de la persona interessada, i al qual s'han d'adjuntar tots els documents que puguin servir per aclarir i supervisar el cas.

Si no s’aporta l'escrit signat, l'oficina facilita un imprès que es pot emplenar en el moment de la presentació de la queixa.

En el moment de la presentació de la queixa, el servei d'assessoria pot rebre personalment la persona interessada, si aquesta així ho vol. És convenient sol·licitar abans una entrevista concertada.

L’oficina de la Síndica de Greuges de Barcelona es troba a la ronda de Sant Pau, 45 (tercera planta). L’horari d’atenció al públic és de 9 a 13.30 hores, de dilluns a divendres, i a més de 16 a 18 hores, de dilluns a dijous. A l’estiu, l’oficina està oberta de 9 a 14 hores. El telèfon d’informació és el 934 132 900.

Per correu ordinari o fax

Cal trametre la queixa a l'oficina en un escrit signat, en què han de constar les dades d'identificació de la persona interessada, i al qual s'han d'adjuntar tots els documents que puguin servir per aclarir i supervisar el cas. El fax és el 934 132 910.

Per correu electrònic

Les queixes es poden presentar per correu electrònic (sindicadegreuges@bcn.cat). Si es vol, també es poden presentar mitjançant un formulari de queixa, al qual es pot accedir directament des d'aquest web.

La recepció de la queixa per correu electrònic o a través del formulari agilita l'inici de la tramitació, però si s’ha de supervisar, cal ratificar-la en un escrit signat, que es pot fer arribar posteriorment per correu ordinari o bé personalment. En tots els casos, es pot demanar hora per telèfon per mantenir una entrevista amb l’equip d’assessorament d’aquesta Sindicatura.