Pilar Malla i Escofet, anterior Síndica de Greuges

Síndica anterior

Pilar Malla i Escofet va ser la primera síndica de greuges de Barcelona. Va ocupar el càrrec durant cinc anys, des de principis del 2005 fins al primer trimestre del 2010.

Nascuda al Pont d’Armentera, és mestra i treballadora social. Durant onze anys va treballar a França, amb els emigrants espanyols, en centres de salut al Servei Social de la Mà d’Obra Estrangera i al Servei Social Internacional.

De tornada a Catalunya, va treballar a Càritas Diocesana de Barcelona, com a responsable del Departament d’Acció Social entre els anys 1974 i 1978. L’any 1981 es va reincorporar a Càritas, primer com a secretària general i després com a directora. Durant aquests anys, també va ser cap dels Serveis Socials de la Generalitat (1978-1981) i membre del Consell General de Serveis Socials de la Generalitat (1989-1998), en representació de les entitats d’iniciativa social.

Amb anterioritat a ser escollida com a defensora dels barcelonins, va ser diputada per Ciutadans pel Canvi al Parlament de Catalunya i presidenta de la Comissió de Política Social del Parlament durant la sisena legislatura. També va formar part del Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona, va ser responsable de la Comissió de Pobresa del citat Consell, i va presidir la Comissió Tècnica de Desequilibris Socials del Pla Estratègic Barcelona 2000.

Actualment, és la presidenta del patronat del Centre Català de Solidaritat (CECAS), una fundació que treballa amb drogodependents i que està formada per diferents membres de Càritas Catalunya.