Contacte de premsa

sindicadegreuges@bcn.cat
93 413 29 00

La Veu de la Síndica